Leos lekeland bruker cookies (informasjonskapsler) for å sørge for at du får best mulig opplevelse av nettsiden. Dersom du fortsetter å bruke våre tjenester, forutsetter vi at du godkjenner bruken av cookies. Les mer om cookies og hvordan du kan takke nei til dem.

Behandling av personopplysninger hos Leos Lekeland

Vi tar personvernet ditt på alvor. I vår erklæring for behandling av personopplysninger beskrives blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, hvilket formål de samles inn for, på hvilken måte du kan ha kontroll over dine egne opplysninger samt hvordan du kan kontakte oss.

Leos Lekeland behandler personopplysninger ifølge personvernforordningen (EU) 2016/679, også kalt GDPR. Personvernforordningen er innført for å ivareta personvernet ved behandling av personopplysninger. Personopplysningene dine behandles bare dersom du har godtatt det eller det kan skje med støtte i personvernforordningen eller annen lov.

 

Hvordan vi samler inn informasjon, hva vi samler inn og hvorfor vi samler det inn

1. Når du kjøper billetter eller handler i den digitale matbestillingen vår.

Når du kjøper billetter eller handler i den digitale matbestillingen vår, behandler vi følgende opplysninger som du selv utleverer til oss:

 • navn, e-postadresse og telefonnummer.
 • medlemsnummer og/eller årskortnummer/familiekortnummer/gavekortnummer hvis du oppgir dette ved bestilling/kjøp.
 • opplysninger om din kjøps- og betalingshistorikk.

Vi behandler personopplysningene dine for å:

 • gi bedre service og besøksopplevelse.
 • forenkle gjentatte besøk/kjøp.
 • sjekke deg inn som besøkende, f.eks. når du ankommer.
 • håndtere og levere det du har kjøpt i samsvar med kjøpsvilkårene våre, f.eks. ved å levere produktet du har kjøpt.
 • hente ut statistikk over kjøp av besøk for å forbedre tjenestene våre.
 • for å oppdage og hindre svindel i forbindelse med kortbetaling.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi behandler personopplysningene dine for å kunne oppfylle avtalen når vi leverer adgangen og/eller produktet, med støtte i interesseavveining når vi har en berettiget interesse i å bruke opplysningene dine til statistikk og for å markedsføre tjenestene våre, sikre betaling og hindre misbruk.

2. Tilbakebetalingskrav

Når du kontakter oss med et tilbakebetalingskrav, behandler vi:

 • opplysninger som du selv utleverer til oss, f.eks. navn, kontaktopplysninger, betalingsinformasjon, sakshistorikk.
 • opplysninger om grunnlaget for tilbakebetalingskravet.
 • dokumenter som du vedlegger saken, f.eks. kvitteringer.

Vi behandler personopplysningene dine for å:

 • behandle og vurdere tilbakebetalingskravene dine.
 • oppdage og hindre svindel i forbindelse med tilbakebetalingskrav.
 • hente ut statistikk over henvendelsene dine for å forbedre tjenestene våre.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi behandler personopplysningene dine med støtte i juridiske forpliktelser når vi behandler henvendelsen din om personskade, for å kunne oppfylle avtalen når vi behandler øvrige reklamasjoner vedrørende produktet, samt med støtte i interesseavveining når vi har en berettiget interesse i å forbedre tjenestene våre samt oppdage og hindre svindel.

3. Når du har Family-konto

Når du kjøper adgang, mat (digitalt), bestiller bursdagsselskap eller gruppe eller handler i nettbutikken, oppretter vi en Family-konto for deg. Du kan også opprette en Family-konto selv. Når det opprettes en Family-konto behandler vi:

 • opplysninger som du selv utleverer til oss, som navn og kontaktopplysninger, inklusive telefonnummer og e-postadresse.
 • opplysninger om medlemskontoen din, f.eks. medlemsnummer.
 • opplysninger om din kjøpshistorikk, f.eks. bestilling av bursdagsselskap eller kjøp av adgang.
 • innloggingsopplysninger, f.eks. brukernavn og passord.
 • opplysninger du selv velger å lagre på profilen din, for eksempel favorittlekeland og eventuelle barns navn og fødselsdato.

Vi behandler personopplysningene dine for å:

 • identifisere deg og administrere ditt kundeforhold med Leos.
 • administrere påloggingsopplysningene og gjøre det enklere for deg ved senere besøk og kjøp.
 • kontakte deg med informasjon og generelle tilbud, f.eks. på e-post og SMS.
 • analysere kjøpemønster basert på opplysningene du har oppgitt til oss og informere deg om personlige og tilpassede tilbud, kampanjer og fordeler fra oss og våre samarbeidspartnere.
 • hente ut statistikk og gjennomføre analyser for å forbedre tjenestene, varene og tilbudene våre, deriblant langsiktig analyse for å se trender over tid.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi behandler personopplysningene dine for å kunne oppfylle avtalen når vi oppfyller forpliktelsene våre overfor deg som medlem (f.eks. administrerer medlemskapet og gir relevante tilbud) og med støtte i interesseavveining når vi har en berettiget interesse i å bruke opplysninger om besøkene og kjøpene dine for å hente ut statistikk og for å utvikle, forbedre og ivareta sikkerheten for tjenestene våre.

4. Du som har årskort på Leos

Når du har årskort på Leos behandler vi:

 • opplysninger om årskortet, f.eks. årskortnummer og gyldighetstid.
 • opplysninger om din besøkshistorikk.
 • opplysninger som du selv utleverer til oss, som navn og kontaktopplysninger, inklusive telefonnummer og e-postadresse.
 • opplysninger om barnet, som navn, fødselsdato og foto.

Personopplysningene behandles for å:

 • administrere årskortet, f.eks. bestillinger.
 • for å verifisere hvem årskortet tilhører.
 • hente ut statistikk og gjennomføre analyser for å forbedre tjenestene, varene og tilbudene våre, deriblant langsiktig analyse for å se trender over tid.
 • sikre sikkerheten for tjenestene våre, for å oppdage eller hindre ulike typer ulovlig bruk eller bruk som på annen måte er i strid med vilkårene.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi behandler personopplysningene dine for å kunne oppfylle avtalen når vi leverer tjenesten, og med støtte i interesseavveining når vi har en berettiget interesse i å bruke opplysningene dine om oppholdene og kjøpene dine for å hente ut statistikk og for å utvikle, forbedre og ivareta sikkerheten for tjenestene våre.

5. Når du kommuniserer med oss

Du kan velge å kommunisere med Leos på ulike måter, f.eks. via sosiale medier, samtale og e-post til kundetjenesten vår.

Når du kommuniserer med oss, behandler vi opplysninger som du selv oppgir til oss, f.eks.:

 • navn og kontaktopplysninger.
 • informasjon om synspunkt, spørsmål eller henvendelse.

Vi behandler personopplysningene dine for å:

 • besvare spørsmål og behandle henvendelsen, f.eks. rette opp feil, behandle klager og spørsmål om hittegods.
 • forbedre tjenestene våre og informasjonen vi gir og publiserer på hjemmesiden vår.
 • analysere samtaler med henblikk på å forbedre servicen vår.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi behandler personopplysningene dine for vår og din berettigede interesse i å behandle henvendelsen din (interesseavveining).

6. Når du deltar i markedsaktiviteter og kundeundersøkelser

I forbindelse med markedsaktiviteter (konkurranser, kampanjer osv.) eller i forbindelse med kundeundersøkelser (spørreskjemaer og intervjuer) behandler vi opplysningene du utleverer til oss, inklusive navn og kontaktopplysninger.

Vi behandler personopplysningene dine for å:

 • administrere markedsaktiviteten eller kundeundersøkelsen, inklusive å gi deg tilbakemelding.
 • informere om og tilby deg nye markedsaktiviteter og kundeundersøkelser.
 • utarbeide statistikk fra markedsaktiviteter og kundeundersøkelser, med henblikk på å forbedre tjenestene våre.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi behandler personopplysningene dine for vår og din berettigede interesse, som beskrevet ovenfor (interesseavveining), og med støtte i oppfyllelse av avtalen ved administrasjon av konkurranser. Hvis behandlingen vår krever samtykke fra deg, kommer vi til å innhente samtykke før behandlingen starter.

7. Tekniske data

Når du bruker våre onlinetjenester, kan vi samle inn teknisk informasjon, f.eks. hvilken type mobilenhet du bruker, en unik enhetsidentifikator som IMEI-nummer, enhetstoken, MAC-adresse for enhetens trådløse nettverksgrensesnitt, IP-adresse, mobilnummer som brukes av enheten, informasjon om mobilnett, versjoner av operativsystem og nettleser. Dette gjøres for at vi skal kunne forbedre våre onlinetjenester og oppdage problemer.

Disse dataene er anonymisert og ikke portable.

Rettslig grunnlag for behandlingen: nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å tilgodese våre berettigede interesser.

Berettigede interesser: å forebygge forbrytelser eller mistenkt ulovlig virksomhet (svindel).

8. Betalingsdata

Betalingsalternativer koblet til ordre og transaksjoner. Dersom du velger å lagre kredittkort (gjentatte betalinger), benyttes en sikker betalingsløsning (tokenisering) som leveres av vår betalingsleverandør. Kortdata lagres aldri i noen av våre onlinetjenester.

Disse dataene er anonymisert og ikke portable.

Rettslig grunnlag for behandlingen: å gjennomføre våre forpliktelser overfor deg og oppfylle våre juridiske forpliktelser.

9. Kameraovervåkning

På noen av lekelandene våre bruker vi sikkerhetskameraer for å beskytte gjester, personale og eiendom mot forbrytelser. Overvåkningsfilm deles kun med politiet på særlig begjæring, når det er nødvendig ved utredning av en forbrytelse. Overvåkningsfilm lagres aldri lenger enn 30 dager.

Vi behandler personopplysningene dine for å:

 • Øke tryggheten og sikkerheten for gjester og personale.
 • Driftssikkerhet.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi behandler personopplysningene dine med støtte i interesseavveining når vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysningene dine for kriminalitetsforebyggende formål, samt sikre sikkerheten for tjenestene våre.

10. Hvor lenge beholder vi opplysningene dine?

Vi beholder personopplysningene bare så lenge det er nødvendig for å gjennomføre våre forpliktelser overfor deg og for å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser (f.eks. regnskapsformål). Deretter slettes eller avidentifiseres opplysningene på en trygg måte slik at de ikke lenger kan knyttes til deg.

Dersom du avslutter ditt forhold til Leos, slettes personopplysninger og besøks- og kjøpshistorikk, og transaksjonsdata anonymiseres.

11. Hvem utleverer vi kundeopplysninger til?

Personopplysninger utleveres kun til våre tjenesteleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å drive virksomheten og oppfylle forpliktelsene våre overfor deg, og når det kreves ifølge lov eller for at vi skal kunne hevde vår lovlige rett. Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjepart.

12. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Personvernet ditt er viktig for oss, og derfor setter vi sikkerheten i høysetet. Vi iverksetter tiltak for å beskytte personopplysningene dine i henhold til personvernlovgivningen samt etablerte retningslinjer for informasjonssikkerhet. Dette innebærer at vi har rutiner og regler for personvern, f.eks. at vi overfører opplysningene dine på en sikker måte og sikrer at personalet kun har tilgang til de opplysningene de trenger for å utføre arbeidet sitt.

13. Om informasjonskapsler

Når du besøker nettsiden vår, kan vi også samle inn informasjon og opplysninger om deg ved å bruke såkalte informasjonskapsler (cookies). For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler se https://www.leoslekland.se/terms/

14. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter ifølge personvernlovgivningen. Hvis du vil gjøre krav på noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss på kontaktopplysningene i neste avsnitt.

 • tilgang til opplysningene dine i et portabelt format
 • å be om korrigering og/eller komplettering
 • sletting av feil, unødvendige, ufullstendige eller foreldede opplysninger
 • å motsette deg automatisert beslutningstaking og/eller profilering
 • begrensning av ytterligere behandling av opplysningene dine
 • å fjerne dataene/kontoen
 • å klage til en tilsynsmyndighet

Leos har et personvernombud som sørger for at Leos behandler personopplysningene dine på en måte som er i tråd med loven, korrekt og transparent. Hvis du har en sak du ønsker å ta opp med personvernombudet vårt, tar du kontakt per e-post.

Kontaktopplysninger til vårt personvernombud:
dpo@leoslekland.se

15. Kontaktopplysninger

Behandlingsansvarlig

Lek och rörelse Holding i Luleå AB (556732-5294) er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger hos Leos. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at Leos’ behandling skjer i samsvar med gjeldende lov.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles, eller ønsker korrigering eller sletting, kan du ta kontakt med oss.

Lek och rörelse Holding i Luleå
Köpmangatan 46, 972 33 Luleå
E-postadresse: family@leoslekland.se
Telefonnummer: +46 (0)920-52 60 60

Kontaktopplysninger til vårt personvernombud:
dpo@leoslekland.se

Endringer i erklæringen

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert for å korrigere forstyrrelser eller for å oppfylle nye juridiske eller tekniske krav. Den sist oppdaterte versjonen av personvernerklæringen finner du alltid på denne siden. Ved vesentlige endringer (f.eks. av formålene for behandling av personopplysninger eller kategorier av personopplysninger) vil du få informasjon om dette på e-post eller på leoslekeland.no.

Sist oppdatert 07.12.2021