Behandling av personopplysninger

Ditt personvern er viktig for oss. Vår personvernerklæring beskriver blant annet hvilke data vi samler inn, til hvilket formål de samles inn, på hvilken måte du kan ha kontroll over dine egne personopplysninger og hvordan du kan kontakte oss.

 

Leo's Lekeland i Norge AS (Leo’s) og Lek och rörelse Holding i Luleå AB behandler personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning 2016/679, (heretter referert til som «personvernforordningen») også kjent som GDPR. EUs personvernforordning er implementert i den norske personvernlovgivningen. Personvernforordningen skal sikre at personvernet ditt ivaretas ved behandling av personopplysninger. Dine personopplysninger behandles kun dersom du har godkjent det, eller behandlingen skjer med støtte i personvernforordningen eller annen lov.

 

 

Hvordan vi samler inn informasjon, hva vi samler inn og hvorfor vi samler det inn

1.Når du kjøper billetter eller handler i vår digitale matbestilling

Når du kjøper billetter eller handler i vår digitale matbestilling, behandler vi følgende informasjon som du selv gir oss:

 • Ditt navn, e-postadresse og telefonnummer.
 • Ditt medlemsnummer, og/eller årskortnummer / familiekortnummer / gavekortnummer dersom du oppgir disse ved bestilling / kjøp.
 • Informasjon om din kjøps- og betalingshistorikk.

Vi behandler dine personopplysninger for å:

 • Gi bedre service og besøksopplevelse.
 • Forenkle dine gjentatte besøk/kjøp.
 • Registrere deg som besøkende, f.eks. ved inngangen.
 • Administrere og levere det du har kjøpt i samsvar med våre kjøpsvilkår, for eksempel ved å levere produktet du har kjøpt.
 • Lage statistikk over kjøp av besøk, for å forbedre våre tjenester.
 • Oppdage og forhindre svindel i forbindelse med kortbetalinger.
 • Markedsføre våre tjenester og produkter.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi behandler dine personopplysninger når vi leverer inngangsbillett og/eller andre produkter fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Vi behandler også personopplysninger når vi har en legitim interesse (interesseavveining) i å bruke dine data til statistikk og markedsføring, og for å sikre betaling og forhindre misbruk. 

2. ErstatningskravNår du kontakter oss med erstatningskrav, behandler vi:

 • Informasjon som du selv oppgir til oss, som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, kortdetaljer og annen relevant betalingsinformasjon, sakshistorikk.
 • Informasjon om grunnlaget for ditt erstatningskrav.
 • Dokumenter som du legger ved saken din, for eksempel kvitteringer.

Vi bruker dine personopplysninger til:

 • Administrere og vurdere dine erstatningskrav.
 • Å oppdage og forhindre svindel i forbindelse med erstatningskrav.
 • Samle statistikk over dine saker for å forbedre våre tjenester.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi behandler dine personopplysninger når vi behandler din sak om personskade fordi det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige plikter overfor deg. Vi behandler dine personopplysninger ved behandling av andre klager angående produkt/tjeneste fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Vi behandler også dine personopplysninger når vi har legitim interesse (interesseavveining) i å bruke dine data til å forbedre tjenestene våre, samt å oppdage og forhindre svindel.

3. Når du har Family-konto Når du kjøper inngangsbillett, mat (digitalt), bestiller til selskap eller gruppe eller handler i nettbutikken vår, oppretter vi en Family-konto for deg. Du kan også opprette en Family-konto selv. Når vi oppretter en Family-konto, behandler vi:

 • Informasjon som du selv gir oss, som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Eventuell informasjon som du selv gir oss om barnets fødselsdag.
 • Informasjon om din medlemskonto, f.eks. medlemsnummer.
 • Informasjon om din kjøpshistorikk, f.eks bestilling av selskap eller kjøp av billett.
 • Informasjon om påloggingskontoen din, for eksempel brukernavn og passord.
 • Informasjon som du velger å lagre på profilen din, som favorittlekeland og eventuelle barns navn og fødselsdato.

Vi bruker dine personopplysninger til å:

 • Identifisere deg og administrere kundeforholdet ditt med Leo´s.
 • Administrere påloggingskontoen din og gjøre det enklere for deg ved fremtidige besøk og kjøp.
 • Kontakte deg med informasjon og generelle tilbud, for eksempel via e-post og tekstmelding.
 • Analysere kjøpsmønstre basert på informasjonen du har gitt oss og informere deg om personlige og tilpassede tilbud, kampanjer og fordeler fra oss og våre samarbeidspartnere.
 • Produsere statistikk og utføre analyser for å forbedre våre tjenester, varer og tilbud, inkludert langtidsanalyser for å fange opp trender over tid.
 • Markedsføre våre tjenester og produkter.

Rettslig grunnlag for håndteringen: Når vi oppfyller våre forpliktelser overfor deg som medlem (f.eks. administrerer ditt medlemskap og gir relevante tilbud), behandler vi dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har med deg som medlem. Vi behandler også dine personopplysninger når vi har legitim interesse (interesseavveining) i å bruke informasjon om dine besøk og kjøp til å produsere statistikk og til å utvikle, forbedre og sikre sikkerheten til våre tjenester og produkter, samt til markedsføring.

4. Du som har årskort hos Leo´s Når du har et Leo´s årskort behandler vi:

 • Informasjon om ditt årskort, f.eks. årskortnummer og gyldighetsperiode.
 • Informasjon om besøkshistorikken din.
 • Informasjon som du oppgir til oss, som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Informasjon om barnet, som navn, fødselsdato og bilde.

Vi behandler personopplysningene for å:

 • Administrere årskort, f.eks. bestillinger.
 • Verifisere hvem årskortet tilhører.
 • Produsere statistikk og utføre analyser for å forbedre våre tjenester, varer og tilbud, inkludert langtidsanalyser for å fange opp trender over tid.
 • Ivareta og sikre sikkerheten til våre tjenester, for å oppdage eller forhindre ulike typer ulovlig bruk, eller bruk som på annen måte er i strid med vilkårene.
 • Markedsføre våre tjenester og produkter.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg når vi leverer tjenesten, og når vi har legitim interesse (interesseavveining) i å bruke dine kjøpsdata til å produsere statistikk og for å utvikle, forbedre og ivareta sikkerheten for våre tjenester og markedsføring.

5. Når du kommuniserer med oss Du kan velge å kommunisere med oss ​​på ulike måter, for eksempel via sosiale medier, eller samtaler og e-post med vår kundeservice. Når du kommuniserer med oss, behandler vi informasjon som du gir oss, for eksempel:

 • Navn, e-postadresse og telefonnummer.
 • Informasjon om ditt synspunkt, spørsmål eller sak.

Vi behandler dine personopplysninger for å:

 • Svare på spørsmål og behandle din sak, f.eks. utbedre feil, behandle klager og spørsmål om hittegods.
 • Forbedre tjenestene våre og informasjonen vi gir og publiserer via nettsiden vår.
 • Analysere samtaler for å forbedre vår service.

Rettslig grunnlag for håndteringen: Vi behandler dine personopplysninger år vi har legitime interesser (interesseavveining) i å kunne behandle din sak.

6. Ved deltakelse i markedsaktiviteter eller kundeundersøkelserI forbindelse med markedsaktiviteter (konkurranser, kampanjer etc.) eller i forbindelse med kundeundersøkelser (undersøkelser og intervjuer), behandler vi informasjonen du gir oss, inkludert navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi behandler dine personopplysninger for å:

 • Administrere din markedsføringsaktivitet eller kundeundersøkelse, inkludert tilbakemelding til deg.
 • Informere om og tilby deg nye markedsaktiviteter og kundeundersøkelser.
 • Produsere statistikk fra markedsaktiviteter og kundeundersøkelser, for å forbedre våre tjenester.

Rettslig grunnlag for håndteringen: Vi behandler dine personopplysninger for å ivareta våre legitime interesser (interesseavveining) i å kunne administrere denne type aktivitet, og for å kunne oppfylle våre avtaler ved administrering av konkurranser.

7. Tekniske data Når du bruker våre nettjenester, kan vi samle inn teknisk informasjon, for eksempel typen mobilenhet du bruker, en unik enhetsidentifikator som IMEI-nummer, enhetstoken, MAC-adresse til enhetens trådløse nettverksgrensesnitt, IP-adresse, mobilnummer brukt av enheten, mobilnettverksinformasjon, versjoner av operativsystemer og nettlesere. Dette brukes for å kunne forbedre våre nettjenester og oppdage problemer. Disse dataene er anonymisert. Rettslig grunnlag for behandlingen: behandlingen er nødvendig for å gjennomføre vårt engasjement overfor deg, dvs. å oppfylle vår avtale med deg. Dessuten for å ivareta våre legitime interesser (interesseavveining) i å forhindre kriminalitet eller mistenkt ulovlig aktivitet (svindel).

8. Betalingsinformasjon Betalingsalternativer knyttet til bestillinger og transaksjoner. Hvis du velger å lagre kredittkort (gjentatte betalinger), benyttes en sikker betalingsløsning (tokeniseringsløsning) fra vår betalingsleverandør. Kortdata lagres aldri i noen av våre nettjenester. Disse dataene er anonymiserte og ikke portable. Rettslig grunnlag for behandlingen: Å gjennomføre vår forpliktelse overfor deg, dvs. oppfyllelse av kontrakter, og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

9. Kameraovervåking På noen av våre lekeland bruker vi kameraovervåking for å beskytte våre gjester, ansatte og eiendom mot kriminalitet. Overvåkingsopptak deles kun med politiet på særskilt forespørsel når det er nødvendig for å etterforske en forbrytelse. Overvåkingsopptak lagres aldri i mer enn 30 dager.  Behandlingsansvarlige sørger for at kun personell som trenger tilgang til det registrerte materialet har tilgang til det. Disse personene har kun tilgang til materialet når det er mistanke om at en farlig eller kriminell hendelse har inntruffet eller er sannsynlig at vil inntreffe. Vi behandler dine personopplysninger til å:

 • Øke tryggheten og sikkerheten for gjester og ansatte.
 • Forebygge kriminalitet.
 • Driftssikkerhet.

Rettslig grunnlag for håndteringen: Vi behandler dine personopplysninger for å ivareta våre legitime interesser (interesseavveining) i å forebygge kriminalitet, og å øke tryggheten til våre besøkende. Behandlingsansvarlige har gjort en avveining mellom den økte sikkerheten som kameraovervåking medfører og den belastning kameraovervåkning kan medføre for registrertes personlige integritet.

10. Hvor lenge beholder vi informasjonen din? Vi beholder dine personopplysninger i maksimalt to år etter ditt siste besøk hos oss eller annen kontakt med oss, ​som f.eks. deltakelse i konkurranse. Vi beholder også personopplysninger når det kreves for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. regnskapsformål). Etter det slettes eller avidentifiseres informasjonen din på en sikker måte, slik at den ikke lenger kan knyttes til deg. Dersom du avslutter kundeforholdet ditt med Leos, vil personopplysninger bli slettet. Besøk og kjøpshistorikk samt transaksjonsdata vil bli anonymisert.

11. Hvem gir vi informasjonen din til? Personopplysninger gis kun til våre tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å drive vår virksomhet og for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, og der det kreves av loven eller for å hevde vår juridiske rett. Vi selger ikke dine personlige opplysninger til tredjeparter.

12. Hvordan beskytter vi din personlige informasjon? Ditt personvern er viktig for oss, og vi fokuserer derfor på sikkerhet. Vi iverksetter tiltak for å beskytte dine data i samsvar med personvernforordningen og etablerte retningslinjer for informasjonssikkerhet. Det betyr at vi har rutiner og regler om personvern, for eksempel at vi sender dine opplysninger på en sikker måte og sørger for at personalet kun har tilgang til den informasjonen de trenger for å utføre arbeidet sitt.

13. Om informasjonskapsler (cookies) Når du besøker nettstedet vårt, kan vi også samle inn informasjon om deg ved å bruke såkalte informasjonskapsler (cookies). For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, se https://www.leoslekeland.no/terms/

14. Dine rettigheter Som registrert hos oss har du flere rettigheter i henhold til personvernlovgivningen. Hvis du ønsker å benytte noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss via kontaktdetaljene i avsnitt 15 nedenfor. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside www.datatilsynet.no.

• Rett til informasjon og innsyn: Du har rett til å bli informert dersom vi behandler personopplysninger om deg, og å motta en kopi av dine data. Du har rett til å motta informasjonen gratis.
• Rett til retting: Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg rettet, og du har rett til å få opplysningene dine supplert.
• Rett til å protestere: Du har rett til å protestere på at vi behandler personopplysningene dine når behandlingen vår er begrunnet i legitim interesse. Hvis vi ikke kan påvise at det er tvingende grunner til å fortsette å behandle dataene, vil vi avslutte behandlingen.
• Rett til begrensning: I noen tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, f.eks. dersom du mener at opplysninger om deg er gale og du har krevd retting av opplysningene. Mens problemet undersøkes, kan du også kreve at behandlingen av dataene begrenses.
• Rett til sletting (retten til å bli glemt): I noen tilfeller kan du få slettet personopplysningene dine. Dette gjelder f.eks. informasjon som ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dette gjelder også dersom behandlingen skjer for direkte markedsføring og du motsetter deg det. Dette gjelder også dersom du har protestert mot at opplysningene behandles basert på vår berettigede interesse (interesseavveining), og det ikke er noen berettigede grunner som veier tyngre enn din interesse i å få dine personopplysninger beskyttet. Dette gjelder også dersom personopplysningene behandles ulovlig.
• Rett til dataportabilitet: Hvis du har samtykket i å gi dine personopplysninger til oss, eller vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, har du rett til å innhente dataene og få dem overført til en annen personopplysningsansvarlig, f.eks. et annet selskap. Data overføres kun hvis det er teknisk mulig.
• Rett til å protestere mot direkte markedsføring: Du har rett til å kreve at dine personopplysninger ikke brukes til direkte markedsføring. I så fall vil Leos slutte å behandle personopplysningene dine for det formålet.
• Klager: Hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, som i Norge er Datatilsynet. Mer informasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

15. Kontaktinformasjon Personvernansvarlig Lek och rörelse Holding i Luleå AB (556732-5294) og Leo's Lekeland i Norge AS (990778590) er i fellesskap ansvarlige for behandlingen av personopplysninger. Behandlingsansvarlige er ansvarlige for at de to selskapenes behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, for eksempel å få ytterligere informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles, retting eller sletting, vennligst kontakt oss:

Lek och rörelse Holding i Luleå AB
Midgårdsvägen 5, 973 34 Luleå
E-postadress: customer-service@leoslekland.se
Telefonnummer: 0920-52 60 60

Leo's Lekeland i Norge AS
Se kontaktinformasjon over.

Endringer i policyenDenne personvernerklæringen kan bli oppdatert for å håndtere forstyrrelser eller for å møte nye juridiske eller tekniske krav. Den siste oppdaterte versjonen av personvernerklæringen finner du alltid på denne siden. Ved vesentlige endringer i denne personvernerklæringen (f.eks. av formålene for behandling av personopplysninger eller kategorier av personopplysninger), vil du motta informasjon om dette via e-post eller på leoslekeland.no.

Sist oppdatert 03.07. 2022