• Sikkerhet på Leo's Lekeland

  For oss på Leo’s er sikkerhet høyeste prioritet. Vi utfører derfor systematiske og dokumenterte sikkerhetskontroller regelmessig, og vårt personale følger klare rutiner for vårt sikkerhetsarbeid.

  Daglige rutiner

  Hver dag går vi rundt i lekelandet for å kontrollere og dokumentere våre attraksjoner og lekeområder. Vi har en nøye utformet prosess der hver kontroll på alle attraksjoner logges med en QR-leser. Daglig er det en brannansvarlig på stedet. Vi har også en skiftleder som er ansvarlig for at det blir gjort runder i lekelandet. Hver dag kontrollerer vi:

  • At alle attraksjoner er trygge (dokumenteres via QR-kode)
  • At det er frie evakueringsveier inne og ute
  • At nødbelysning fungerer
  • At evakueringskilt fungerer

  Ukentlige rutiner

  Hver uke kontrollerer og dokumenterer vi:

  • En grundig kontroll av lekeutstyret
  • At maskiner er hele og rene

  Månedlige rutiner

  Hver måned kontrollerer og dokumenterer vi:

  • Dører
  • Frie evakueringsveier inne og ute
  • Lamper og lysrør
  • Nødbelysning
  • Maskiner hele og rene
  • Rengjort rundt bygningen
  • Evakueringskilt hele og på plass
  • Førstehjelpsutstyr/førstehjelp
  • Automatisk brannalarm

  Kvartalsvise rutiner

  Hver kvartal sjekkes også den automatiske brannalarmen.

  Årlige rutiner

  Hvert år har vi inspeksjon av en ekstern uavhengig inspektør som vurderer sikkerheten i henhold til standard EN1176 og hjelper oss med å identifisere, forebygge og eliminere potensielle risikoer. Hvert år kontrollerer vi også:

  • Funksjon av overfallsalarm tilkobling
  • Håndbrannslukkere
  • Funksjon av innbruddsalarm
  • Revisjonsinspeksjon av brannalarm
  • Ulykkesopplæring
  • Praktisk brannopplæring med barn

  Brannrutiner

  Vårt personale blir opplært i brannsikkerhet, dvs. hvordan evakuering skal foregå i lekelandet. Alle lekeland har brannøvelse en gang i året. Funksjonaliteten til brannalarmen testes regelmessig. Vi gjennomfører også årlig brannopplæring der personalet lærer å håndtere brannslukking og evakuering. Vi har også årlig opplæring i hjerte- og lungeredning.