• Generelle konkurransevilkår

  Leo's Lekeland

  Nedenfor finner du de generelle vilkårene for konkurranser i regi av Leos Lekeland Norge AS , c/o Leo’s AB, 990778590 , og deres datterselskaper (“Leos Lekeland”, nedenfor også kalt Leo’s) som blir publisert i Leo’s kanaler eller kanaler tilhørende tredjepart. Ved å delta i konkurransen godtar du konkurransevilkårene våre. Disse konkurransevilkårene gjelder hvis ingenting annet er angitt i et spesifikt Konkurranseinnlegg (definert nedenfor). Ved avvik mellom et Konkurranseinnlegg og disse konkurransevilkårene skal Konkurranseinnlegget gjelde fremfor vilkårene.

  Spesifikke vilkår for konkurransen
  Spesifikke vilkår for hver konkurranse og premien du kan vinne, er spesifisert i konkurranseinnlegget som publiseres av Leo’s i den aktuelle kanalen, som sosiale medier, leoslekeland.no eller noen av de andre digitale kanalene våre. Konkurransen pågår frem til datoen som er spesifisert i Konkurranseinnlegget. Konkurransebidrag som blir mottatt av Leo’s etter at konkurransen er avsluttet, er ikke kvalifisert for å delta i konkurransen. Leo’s er ikke ansvarlig for tekniske feil eller problemer som kan påvirke muligheten til å delta i konkurransen eller ha betydning for konkurransens endelige utfall.

  Hvordan behandler vi personopplysningene dine?
  I forbindelse med konkurransen opprettes en Family-konto i medlemsklubben vår. Les mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine her.

  Hvem kan delta i konkurransen?
  Konkurransedeltakere må være 18 år eller ha tillatelse fra foresatte til å delta i konkurransen samt være bosatt i Norge. Vinneren kontaktes personlig på telefon eller e-post. Vinnerne vil bli presentert med navn i våre kanaler.

  Har du spørsmål om konkurransene våre?
  Ved spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysningene dine eller om du vil benytte noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss på marknad@leoslekland.se.

  Hvordan blir vinneren kåret?
  Hvis ingenting annet er angitt, kåres vinnerne av ansatte hos Leo’s. Beslutningen behøver ikke å begrunnes og kan ikke påklages. Det er ikke mulig å bytte ut gevinsten. Vinneren er selv ansvarlig for å betale eventuell skatt som oppstår som følge av gevinsten. Hvis Leo’s, etter rimelige anstrengelser, innen to uker etter at konkurransen er avsluttet, ikke har fått tak i vinneren på e-post eller vinneren ikke oppfyller kravene for å delta i konkurransen, har Leo’s rett til å utpeke en ny vinner der dette er mulig. Ansatte hos Leo’s kan ikke delta i konkurransen.

  Leo’s forbeholder seg retten til å utelukke bidrag fra konkurransen uten å varsle konkurransedeltakeren, hvis Leo’s mener at deltakeren ikke følger konkurransereglene eller hvis bidraget oppfattes som ulovlig, støttende eller på annen måte etisk eller moralsk upassende. Konkurransevilkårene er underlagt svensk rett, og eventuelle rettslige tvister skal avgjøres av svensk domstol med Stockholms tingrett som første instans.

  Spesifikt for konkurranser i sosiale medier
  Konkurranser som publiseres i sosiale medier er ikke på noen måte sponset, godkjent eller administrert av eller forbundet med den valgte sosiale medieplattformen, som Facebook eller Instagram. For å delta i konkurransen må du ha en offentlig profil. Profilen din på sosiale medier må også følge vilkårene for den respektive plattformen. Du må for eksempel ha en fullversjon av Instagram/Facebook.