• Generelle kjøpsvilkår - Norge

  Leo's Lekeland

  1. INNLEDNING

  1.1 Disse generelle kjøpsvilkårene (heretter «disse vilkårene») gjelder når du (heretter «du», «din», «dine» eller «deg») booker og kjøper tjenester og produkter fra Leos Lekeland.
  1.2 Leos Lekeland er en lekelandkjede med virksomhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Tyskland, med morselskap i Sverige. Du inngår en avtale med det lokale Leos Lekeland-selskapet i landet der du kjøper tjenester eller produkter fra oss (heretter «salgslandet»). Hvis du kjøper tjenester eller produkter fra oss i Norge, kjøper du dem fra vårt norske selskap, Leos Lekeland Norge AS, org.nr. 990778590, med adresse C/O Leos, Midgårdsvägen 5, 973 34 Luleå, Sverige. Når vi bruker ordene «vi», «oss» eller «vår» i disse vilkårene, menes det lokale Leos Lekeland-selskapet du inngår avtale med.
  1.3 Disse vilkårene gjelder når du kjøper tjenester og produkter fra oss som forbruker. Vi selger også visse tjenester (for øyeblikket bare gruppebookinger i henhold til punkt 6 nedenfor) til skoler, foretak og andre juridiske personer; i slike tilfeller skal ordene «du», «din», «dine» og «deg» i vilkårene også anses å omfatte den juridiske personen du da representerer. Du garanterer i slike tilfeller at du har rett til å handle på vegne av den juridiske personen, og du er innforstått med at den juridiske personen vil være bundet av disse vilkårene.
  1.4 Hvis du kjøper tjenester og produkter fra oss som forbruker og obligatorisk forbrukerlovgivning i salgslandet inneholder bestemmelser som er mer fordelaktige for deg enn bestemmelser i disse vilkårene, skal denne obligatoriske forbrukerlovgivningen komme til anvendelse.
  1.5 Disse vilkårene gjelder for så vel kjøp på våre lekeland som ved fjernkjøp via nettbutikken på vår hjemmeside eller i vår app («nettbutikken»). Når du kjøper via nettbutikken vår, må du særskilt godta disse vilkårene, som inneholder visse særskilte regler om angrerett m.m., jf. nedenfor.

  2. VÅRE TJENESTER OG PRODUKTER

  2.1 Vi tilbyr deg som besøkende på våre lekeland og som kunde i nettbutikken vår ulike tjenester og produkter, blant annet disse:
  2.1.1 Inngangsbilletter for besøk på lekeland: Du kan booke og kjøpe inngangsbilletter til enkeltbesøk ved våre lekeland, til deg selv og medfølgende barn, ved å booke i nettbutikken eller direkte på lekelandet.
  2.1.2 Billettprodukter: Vi tilbyr ulike muligheter for forhåndskjøp av besøk på lekeland i form av årskort, sesongkort, familiekort, gavekort, billettkort m.m. For billettprodukter gjelder det særskilte regler i henhold til punkt 5 nedenfor.
  2.1.3 Bursdagsbookinger: Vi tilbyr mulighet til å forhåndsbooke besøk på våre lekeland for bursdager. For bursdagsbookinger gjelder særskilte regler i henhold til punkt 6 nedenfor.
  2.1.4 Gruppebookinger: Vi tilbyr mulighet til å forhåndsbooke besøk på våre lekeland for en større gruppe barn. For gruppebookinger gjelder det særskilte regler i henhold til punkt 7 nedenfor.
  2.1.5 Sport Kidz, Leo’s Summer Camp og Leo’s Winter Camp: Vi tilbyr kurs i form av aktivitetspakker der barna får prøve seg på ulike idrettsaktiviteter et visst antall ganger, eller et visst antall dager. I løpet av året tilbyr vi dette i form av Leo’s Sport Kidz, som er et kurs med et bestemt antall ganger (hvor mange kursganger som tilbys, varierer fra lekeland til lekeland, men vanligvis går kurset over 8–10 ganger). I sommerferien tilbyr vi vår sommerleir, Leo’s Summer Camp, som er en sommerleir på fire dager, og om vinteren tilbyr vi en tilsvarende Leo’s Winter Camp. For disse kursene gjelder det særskilte regler i henhold til punkt 8 nedenfor.
  2.1.6 Salg av mat og drikke og artikler som klær, ryggsekker, krus m.m.
  2.1.7 For å kunne booke og kjøpe visse av våre tjenester må du melde deg inn i vår kundeklubb Leo’s Family og åpne en Leo’s Family-konto, se punkt 3 nedenfor.

  3. MEDLEMSKAP I LEO’S FAMILY

  3.1 Disse særskilte vilkårene gjelder for medlemskap i vår kundeklubb Leo’s Family. Når melder deg inn i Leo’s Family, åpner du samtidig en Leo’s Family-konto. Det som angis nedenfor om medlemskap i Leo’s Family, gjelder også for din Leo’s Family-konto.
  3.2 Når du registrerer medlemskapet ditt i Leo’s Family, må du godta disse vilkårene, inkludert de særskilte vilkårene for Leo’s Family nedenfor i dette punkt 3. Registrering av medlemskap kan skje uten kjøp eller i forbindelse med kjøp.
  3.3 Når du registrerer deg, blir du bedt om å oppgi navn, telefonnummer og e-postadresse. Vi vil også kunne be om annen kontaktinformasjon. Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med vår personvernerklæring, se https://www.leoslekeland.no/behandling-av-personopplysninger/.
  3.4 Medlemskapet er personlig og kostnadsfritt. For å registrere et medlemskap må du være minst 18 år gammel.
  3.5 Som medlem har du mulighet til å koble barnet ditt til din Leo’s Family-konto. All kommunikasjon skjer med deg som foresatt.
  3.6 Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene for medlemskap fra tid til annen. Endringen trer i kraft når den publiseres på www.leoslekland.no/vilkar.
  3.7 Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt ved å sende en e-post til vår kundeservice på Customer-service@leoslekeland.no.
  3.8 Vi har rett til å si opp medlemskapet ditt a) med umiddelbar virkning hvis vi har rimelig grunn til å tro at du ikke overholder disse vilkårene eller på annen måte misbruker tjenestene våre, eller b) når som helst, uten begrunnelse, med én (1) måneds varsel.
  3.9 Som medlem av Leo’s Family har du mulighet til å motta nyheter, tilbud fra oss og våre partnere og andre medlemsutsendelser via e-post og SMS. Du kan også takke nei til å motta slike medlemsutsendelser. Medlemsutsendelsene er personlige og tilpasset deg gjennom analyse av dine kjøpsmønstre. Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, inkludert hvordan du takker ja eller nei til medlemsutsendelser, finner du i vår personvernerklæring, se https://www.leoslekeland.no/behandling-av-personopplysninger/.

  4. GENERELT OM BOOKING OG KJØP AV TJENESTER OG PRODUKTER

  4.1 Visse av våre tjenester og produkter kan bare bookes og kjøpes i nettbutikken, mens andre tjenester og produkter kan kjøpes på lekelandet. I nettbutikken og på lekelandet kan du se hvilke tjenester og produkter som er tilgjengelige for booking og kjøp.
  4.2 Inngangsbilletter til lekeland kan kjøpes i nettbutikken eller på lekelandet. Hvis du kjøper en inngangsbillett i nettbutikken, får du en reservert plass med en betalt booking.
  4.3 For noen tjenester er det særskilte regler om booking, jf. nedenfor.
  4.4 Maksimalt antall deltakere for en vanlig booking er 10 barn og 6 voksne. Særskilte regler for antall deltakere gjelder for gruppebookinger, bursdagsbookinger og kursene Sports Kidz og Summer Camp, se nedenfor.
  4.5 Alle deltakere, uansett alder, må melde seg i resepsjonen/kassen på lekelandet før leketiden begynner.
  4.6 Det er ikke mulig å kun kjøpe billetter for voksne. Voksne har heller ikke lov til å besøke lekelandet uten følge av barn.
  4.7 Leos Lekeland har et begrenset antall kundeplasser, og antall kundeplasser varierer fra lekeland til lekeland. Hvis du ikke har reservert plass for alle deltakerne dine, kan det hende at det ikke er ledige plasser igjen til alle. Vi kan da bli nødt til å nekte noen av dem adgang. Du har ikke rett til noen kompensasjon fra oss hvis deltakere nektes adgang fordi det ikke er reservert plass til dem.
  4.8 Ved booking må du velge lekeland, antall personer, dato og tid. Bookingen inkluderer en begrenset leketid. Denne leketiden begynner på innsjekkingstidspunktet, som vises på bookingtidspunktet og i bookingbekreftelsen du får tilsendt via e-post.
  4.9 Når det er angitt en ankomsttid i bookingbekreftelsen, er bookingen aktiv i en time fra denne ankomsttiden. Deretter kan de reserverte plassene bookes av andre. Hvis dere kommer for sent, forlenges ikke leketiden. Leketiden avsluttes ved den sluttiden som er angitt i bookingbekreftelsen.
  4.10 Hvis du vil endre en betalt billett og overføre leketid, kan du gjøre dette på din Leo’s Family-konto inntil én (1) time før bookingens sluttdato og starttid. Billetten og leketiden kan byttes mot tjenesteprodukter av tilsvarende eller lavere verdi inntil fjorten (14) dager frem i tid fra datoen for den opprinnelige billetten og leketiden. Hvis du endrer bookingen til et billigere tjenesteprodukt, refunderes ikke differansen. En forutsetning for at du skal kunne gjennomføre endringene, er at bookingsituasjonen tillater at det gjøres endringer.
  4.11 Booking av arrangements- og inngangsbilletter kan angres inntil betaling har funnet sted. Når betaling har funnet sted, er du bundet av kjøpet, og det innbetalte gebyret blir ikke refundert, med mindre du har angrerett i henhold til punkt 11 nedenfor. Du kan imidlertid endre betalte billetter og booket leketid i samsvar med punkt 4.10 ovenfor.

  5. SÆRSKILTE REGLER FOR BILLETTPRODUKTER

  5.1 Billettprodukter er i tillegg til øvrige bestemmelser i disse vilkårene underlagt de særskilte vilkårene i dette punkt 5. Ytterligere særskilte vilkår for, og informasjon om, billettprodukter kan også annonseres i nettbutikken eller på lekelandet ved booking av gruppebookinger. I dette punkt 5 betyr «billettprodukt» alle former for billettkort, pass, kampanjer eller gavekort som kan kjøpes i nettbutikken, for eksempel årskort og sesongkort.
  5.2 Når du kjøper billettprodukter til deg selv som kunde, blir du automatisk medlem av Leo’s Family. Når du kjøper en gave i form av et billettkort eller gavekort, trenger du ikke å være medlem hos oss for å gjennomføre kjøpet, men mottakeren av gavekortet må være (eller bli) medlem av Leo’s Family for å kunne bruke gavekortet.
  5.3 Prisen på hvert billettprodukt angis i nettbutikken i henhold til prisene som gjelder på kjøpstidspunktet.
  5.4 Billettproduktene kan brukes som betalingsmiddel for besøk på lekeland og/eller som betalingsmiddel for kjøp av produkter på lekelandet, i henhold til det som angis for hvert billettprodukt.
  5.5 For hvert billettprodukt er det særskilte regler og vilkår, som angis og spesifiseres på kjøpstidspunktet.
  5.6 Billettproduktet er gyldig i en viss tid fra det kjøpes i nettbutikken. Gyldighetsperioden varierer fra billettprodukt til billettprodukt og spesifiseres i produktinformasjonen for hvert billettprodukt i forbindelse med kjøpet. Når gyldighetstiden utløper, opphører billettproduktet å være gyldig, selv om du ikke har brukt det. Ubrukte billettprodukter refunderes ikke. Gyldighetstiden for billettkort og gavekort spesifiseres på kvitteringen, og det er kvitteringen som avgjør om gyldighetstiden er utløpt eller ikke.
  5.7 Inngangsbilletter kan oppgraderes til sesongkort eller årskort. Hvis du ønsker slik oppgradering, må du samme dag som leketiden fylle ut dette skjemaet: https://form.jotform.com/231872788209064. Har du kjøpt inngangsbilletter i kassen, må du be om oppgradering før leketidens slutt. Når vi har oppgradert billetten til sesong- eller årskort, får du tilbake pengene for den opprinnelige billetten.
  5.8 Billettprodukter er gyldige som betalingsmiddel i salgslandet der de ble kjøpt.
  5.9 Passprodukter (som års- og sesongkort) er personlige og gyldige på alle lekeland i salgslandet, men er registrert på et bestemt lekeland med barnets navn og alder og forelderens navn, e-postadresse og telefonnummer. I tillegg tas det et bilde av barnet for at vi skal kunne verifisere barnet billettproduktet refererer til, frem til passproduktets utløpsdato.
  5.10 Hvis lekelandet et passprodukt er registrert på, av en eller annen grunn må stenges i en periode på mer enn sju (7) dager, forlenges passproduktets gyldighetstid med antallet dager stengningen varer. Forlengingen skjer automatisk når lekelandet åpner igjen.
  5.11 Billettprodukter bestilles i nettbutikken ved å legge produkter i handlekurven og betale i kassen. En bindende kjøpsavtale inngås når du bekrefter kjøpet og betaler for billettproduktet. Etter kjøpet sender vi en bekreftelse på e-post til e-postadressen du oppga i forbindelse med kjøpet. Bekreftelsen vil inneholde billettproduktene du har betalt for, med tilhørende QR-koder. Du kan vise billettene dine digitalt i lekelandets resepsjon/kasse. Du kan også skrive ut billettene hvis du ønsker det. Kjøpte billettprodukter vil også være tilgjengelige for deg gjennom din Leo’s Family-konto eller via e-postadressen som ble oppgitt på kjøpstidspunktet. Hvis du ikke har fått billettproduktene dine digitalt innen én (1) dag etter betaling, ber vi deg om å kontakte vår kundeservice på Customer-service@leoslekeland.no.
  5.12 Når det gjelder gavekort, ber vi deg være oppmerksom på at disse alltid kan brukes til det antall besøk de er ladet med, uavhengig av eventuelle senere prisøkninger. Et gavekort kan brukes til besøk ved våre lekeland eller til kjøp av produkter i nettbutikken vår eller på våre lekeland. Men hvis du velger å kjøpe produkter, bruker du opp ett besøk (eller flere besøk, avhengig av hvilket beløp du kjøper produkter for), slik at du må kjøpe andre produkter for restverdien av det eller de besøkene du har brukt opp.

  6. SÆRSKILTE REGLER FOR GRUPPEBOOKINGER

  6.1 Gruppebookinger er i tillegg til øvrige bestemmelser i disse vilkårene underlagt de særskilte vilkårene i dette punkt 6. Ytterligere særskilte vilkår for, og informasjon om, kurset kan også annonseres i nettbutikken eller på lekelandet ved booking av gruppebookinger.
  6.2 For å booke og kjøpe gruppebookinger må du være medlem i Leo’s Family.
  6.3 For å få rabattert pris ved gruppebooking må du booke på forhånd. Du kan booke i nettbutikken eller på lekelandet. Hvis du booker i nettbutikken, må du gjøre det minst fem (5) dager før det planlagte besøket. Du kan også booke på kortere varsel, på det respektive lekelandet, avhengig av plass og personale.
  6.4 Ved gruppebooking kreves et minste antall deltakere, som normalt er 11 barn (når det er en skole som booker, er det ikke noe krav om minste antall, men til gjengjeld kreves det særskilt rekvisisjon i samsvar med skolens bestillingsrutiner). Maksimalt antall barn avhenger av det respektive lekelands regler om maksimalt antall besøkende. Ved booking i nettbutikken gjelder en maksgrense på 50 barn for en gruppebooking. Større grupper enn 50 barn kan bookes ved å sende e-post til Customer-service@leoslekeland.no.
  6.5 Hvis kravene til gruppebooking er oppfylt, tilbys en rabattert pris for gruppebookingen i forhold til ordinær inngangspris. Prisen på gruppebookingen avhenger av hvilken type gruppe som bookes, og spesifiseres på bookingtidspunktet. Rabatten kan ikke kombineres med eventuelle andre kampanjerabatter. Gjeldende priser angis for hvert enkelt lekeland i nettbutikken. For at du skal få rabatten, må det angitte antallet deltakere være til stede ved besøket, og hele gruppen må ankomme samtidig. Hvis det er færre deltakere til stede enn angitt i gruppebookingen, forbeholder vi oss retten til å endre rabatten og revidere prisen. Prinsipper for prissetting og rabatter kan variere fra lekeland til lekeland.
  6.6 Avbestilling kan skje på din Leo’s Family-konto senest fem (5) dager før besøket. Ved senere avbestilling ber vi deg kontakte det respektive lekelandet, som kan, men ikke er forpliktet til, å godkjenne avbestillingen.
  6.7 Ombooking kan skje på din Leo’s Family-konto senest fem (5) dager før besøket. Ved senere ombooking ber vi deg kontakte lekelandet. Vær oppmerksom på at ombooking til en annen tid bare er mulig hvis ønsket ny tid er ledig, og at valg av annen tid kan medføre en annen pris.
  6.8 Betaling for besøket skjer på lekelandet ved starten av besøket. Hvis du ønsker å betale med faktura i ettertid, kan du det, men du vil da bli belastet et fakturagebyr (i Norge p.t. 100 kroner). Fakturering må velges i nettbutikken, og du må oppgi de opplysningene du blir bedt om til faktureringen. Vi forbeholder oss retten til å kreve legitimasjon og til å nekte betaling med faktura. Det vil ikke bli gitt noen begrunnelse for slikt avslag.
  6.9 Ved besøket må det være minst én voksen ledsager til stede for hvert 15. barn. Ledsageren har ansvar for barna under besøket.
  6.10 Gruppebookinger inkluderer en begrenset leketid (normalt tre timer med mindre annet er særskilt avtalt med oss). Leketiden starter på starttidspunktet (dato og tid) som er angitt i bookingen. Hvis du har booket et bestemt rom eller område, gjelder gruppebookingen for rommet eller området i den leketiden som er angitt i bookingen. Vi kan endre rom eller område hvis det er spesielle grunner til det.

  7. SÆRSKILTE REGLER FOR BURSDAGSBOOKINGER

  7.1 Bursdagsbookinger er i tillegg til øvrige bestemmelser i disse vilkårene underlagt de særskilte vilkårene i dette punkt 7. Ytterligere særskilte vilkår for, og informasjon om, kurset kan også annonseres i nettbutikken eller på lekelandet ved booking av bursdager.
  7.2 For å booke og kjøpe bursdager må du være medlem i Leo’s Family.
  7.3 Ved bursdagsbooking belastes du et gebyr som både dekker besøket på lekelandet for deltakende barn og de ekstra tjenestene vi leverer i forbindelse med bursdagen. Prisen angis i nettbutikken eller på lekelandet når du booker.
  7.4 Antall deltakende barn og valg av mat og drikke og andre tjenester må bekreftes på din Leo’s Family-konto senest fem (5) dager før besøket.
  7.5 Endring av booket dag eller tid, eller av booket rom, kan gjøres senest to (2) uker før det bookede besøket. Endring av antall barn eller tilvalg kan gjøres senest fem (5) dager før det planlagte besøket. Endringer kan gjøres under forutsetning av at bookingsituasjonen tillater det, dvs. at ønsket ny tid og nytt rom er ledig. Ved sykdom gjelder det som angis i punkt 7.7 om minste antall deltakere og punkt 7.9 om debitering.
  7.6 Avbestilling av bursdagsbookingen kan gjøres på din Leo’s Family-konto senest fjorten (14) dager før det planlagte besøket. Hvis du ønsker å avbestille bursdagsbookingen senere, må du kontakte lekelandet direkte. Avbestilling kan ikke skje senere enn 48 timer før det planlagte besøket.
  7.7 Ved bursdagsbooking kreves et minste antall deltakere, som varierer etter om besøket skal finne sted på en ukedag eller i en helg, og som spesifiseres på bookingtidspunktet. Det høyeste antallet deltakere avhenger av kapasiteten til det bookede lokalet.
  7.8 Ved besøket må det være minst én voksen ledsager til stede. Ledsageren har ansvar for barna under besøket.
  7.9 Ved besøket blir du belastet gebyret for bursdagsbookingen. Du blir belastet for det faktiske antallet deltakende barn, men alltid for minst det minste antallet barn som gjelder for bookingen i henhold til punkt 7.7 ovenfor. Forhåndsbestilt mat og drikke og ekstra tjenester blir belastet selv om bookede barn uteblir.
  7.10 En bursdagsbooking inkluderer leketid i en begrenset tid (normalt tre timer med mindre annet er særskilt avtalt). Leketiden starter på det starttidspunktet (dato og tid) som er angitt i bookingen, og kan variere fra lekeland til lekeland og med tiden for besøket. Bookingen er gyldig enten for et bestemt lekeland eller for et bestemt rom eller område på lekelandet. Ved romreservasjon gjelder bursdagsbookingen for dette rommet eller dette området i den leketiden som er angitt i bookingen. Vi kan endre rom eller område hvis det er spesielle grunner til det.
  7.11 Mat og drikke til bursdagsfesten serveres i en time i løpet av leketiden for bursdagsbookingen. Det varierer om lekelandene serverer mat og drikke på begynnelsen eller på slutten av leketiden. Avvik kan forekomme og vil bli informert om særskilt.

  8. SÆRSKILTE REGLER FOR LEO’S SPORT KIDZ, LEO’S SUMMER CAMP OG LEO’S WINTER CAMP

  8.1 Kursene Leo’s Sport Kidz, Leo’s Summer Camp og Leo’s Winter Camp er i tillegg til øvrige bestemmelser i disse vilkårene underlagt de særskilte vilkårene i dette punkt 8. Ytterligere særskilte vilkår for, og informasjon om, kurset kan også annonseres i nettbutikken eller på lekelandet ved booking av kursene.
  8.2 For å booke og kjøpe disse kursene må du være medlem i Leo’s Family.
  8.3 Booking av disse kursene er bindende, men kan angres inntil betaling har funnet sted. For deltakelse på disse kursene belastes en fast kursavgift, som gjelder for hele kurset, uavhengig av hvor mange kursganger du faktisk benytter deg av. Dette gjelder også om du begynner på kurset etter at det har startet. Den faste kursavgiften varierer etter kurs og lekeland. Betaling av kursavgiften skal skje ved bookingen eller senest tre (3) uker før kursstart. Ved uteblitt betaling bortfaller bookingen din. I tilfeller der gruppene ikke er fylt senest tre (3) uker før kursstart, holder vi bookingen åpen i en lengre periode enn opprinnelig foreskrevet, og betaling kan da skje når som helst, men senest ved kursstart.
  8.4 Vi tilbyr rett til fritt å avbestille et booket og betalt kurs senest fjorten (14) dager før den offisielle kursstarten. Ved slik avbestilling refunderes kursavgiften eksklusive et avbestillingsgebyr på 250 kr, som skal dekke kostnadene for vår administrasjon og verdien av produktene som fås ved kursstart. Avbestillinger skal skje per e-post til sportkidz@leoslekeland.no eller summercamp@leoslekeland.no eller wintercamp@leoslekeland.no, ikke til leder på stedet.
  8.5 Vi forbeholder oss retten til å avlyse et kurs dersom det viser seg at for få deltakere har meldt seg på. Ved slik avlysning får du refundert den faste kursavgiften.
  8.6 Den faste kursavgiften refunderes ikke hvis kurset gjennomføres, men ditt barn ikke deltar. Ved langvarig sykdom som hindrer deltakelse under en større del av kurset, kan du booke om til en annen tid. Men slik sykdom må dokumenteres med legeerklæring.
  8.7 Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller flytte aktiviteter på grunn av force majeure. Ved force majeure er vi ikke forpliktet til å refundere kursavgift eller betale annen erstatning.

  9. BESØK PÅ VÅRE LEKELAND

  9.1 Vi etterstreber at besøk på våre lekeland skal være trygt og en hyggelig opplevelse for alle besøkende. For å sikre trivsel for alle våre besøkende og forhindre at noen skader seg under lek, er det utarbeidet lekeregler for hvert lekeland. Du som besøkende er ansvarlig for at du selv og medfølgende barn følger disse reglene. Hvis du eller medfølgende barn ikke følger lekereglene, forbeholder vi oss retten til å be deg og barnet om å forlate lekelandet. Du har ikke rett til noen refusjon av gebyrer for besøket i slike tilfeller.
  9.2 Selv om vi har lekeregler, og selv om vi bestreber oss på å få alle besøkende til å følge disse, kan det oppstå ulykker under lek på lekelandet, siden barn kan være uforsiktige og uoppmerksomme. Vi har tegnet ulykkesforsikring som gjelder dersom en besøkende på at av våre lekeland skader seg på lekelandet. I tillegg til ulykkesforsikringen vår kan det også være forsikringsdekning i innboforsikringen din eller i andre forsikringer du har, og vi oppfordrer deg til å undersøke disse ved en eventuell ulykke.
  9.3 Vi er ikke ansvarlige for yttertøy, sko eller verdisaker på lekelandet. Hvis lekelandet har oppbevaringsskap, anbefaler vi at du bruker disse. Ellers anbefales det at du holder verdisaker under oppsikt.

  10. PRISER OG BETALING

  10.1 For våre tjenester og produkter gjelder de til enhver tid gjeldende prisene. Prisene og gebyrene kan variere fra lekeland til lekeland.
  10.2 Alle priser og gebyrer på våre lekeland og i nettbutikken angis i salgslandets lokale valuta (for Norge: NOK) og er inkludert merverdiavgift i salgslandet. Gebyret belastes ved bookingen/kjøpet, med mindre noe annet angis i disse vilkårene. Betaling kan skje med debetkort, kredittkort eller Vipps, i nettbutikken eller i kassen på lekelandet. Noen lekeland har også salgsautomater for salg av produkter, hvor betaling skjer direkte i automaten. Vi tar ikke imot kontant betaling på våre lekeland.
  10.3 Hvis du har rett til refusjon av gebyret i henhold til disse vilkårene, vil slik refusjon bli gjort til debetkortet, kredittkortet eller Vipps-kontoen som ble brukt til kjøpet.

  11. ANGRERETT

  11.1 Ved kjøp i nettbutikken vår har du som forbruker angrerett i visse tilfeller i henhold til det som angis i dette punkt 11.
  11.2 Ved kjøp av tjenester må angreretten utøves innen fjorten (14) dager fra du kjøpte tjenesten. Ved kjøp av produkter må angreretten utøves innen fjorten (14) dager fra du mottok produktet. Hvis du ønsker å utøve angreretten din, må du sende oss en e-post på Customer-service@leoslekeland.no med detaljer om kjøpet ditt, dine kontaktopplysninger og informasjon om betalingstransaksjonen for verifiseringsformål. Vi vil informere deg uten opphold om hvorvidt meldingen din om bruk av angreretten har blitt godkjent. Hvis meldingen godkjennes, vil vi (hvis du har kjøpt et produkt) informere deg om hvordan du returnerer produktet til oss. Vær oppmerksom på at produktet må sendes tilbake i uendret stand, og om mulig i originalemballasjen. Når vi har mottatt det returnerte produktet, refunderer vi verdien av produktet med samme betalingsmetode som du brukte da du betalte, med fradrag for fraktkostnad.
  11.3 Du har ikke angrerett a) for tjenester, for eksempel besøk på et lekeland, som du allerede har benyttet deg av; b) for produkter som kan forringes eller gå ut på dato; eller c) for kjøp av billetter for besøk på lekeland på en bestemt dag eller en bestemt tidsperiode.

  12. REKLAMASJONER

  12.1 Hvis du er misfornøyd med en tjeneste eller et produkt du har kjøpt av oss, kan du reklamere kjøpet. Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Mat og drikke og andre forbruksvarer må reklameres med en gang. Vi er ansvarlige for mangler i løpet av den tidsperioden og på de vilkår som angis i gjeldende lov i salgslandet. Vi er bare ansvarlige for mangler som forelå på kjøpstidspunktet, og ikke for mangler som har oppstått gjennom slitasje eller feil bruk.
  12.2 Fra tid til annen kan det være behov for å stenge noen attraksjoner på våre lekeland for vedlikehold eller av andre årsaker, og vi garanterer ikke at alle attraksjoner er tilgjengelige ved hvert besøk på lekelandet. At visse attraksjoner ikke er tilgjengelige ved ditt besøk, utgjør derfor ikke en mangel ved tjenesten. Men hvis et lekeland holder helt stengt av en eller annen grunn, vil vi tilby deg en annen dag for et besøk.
  12.3 Hvis vi mener at kravet ditt er velbegrunnet, vil du få en passende erstatning, for eksempel en tilgodelapp, et prisavslag, en refusjon av gebyr eller et nytt produkt.
  12.4 Ved reklamasjoner ber vi deg i første omgang om å kontakte det respektive lekelandet eller vår kundeservice på Customer-service@leoslekeland.no.
  12.5 Hvis du er misfornøyd med vår behandling av reklamasjonen din, kan du også benytte deg av salgslandets alternative prosedyrer for tvisteløsning for forbrukere. I Norge kan du henvende deg til Forbrukerrådet (www.forbrukerradet.no) eller Forbrukertilsynet (www.forbrukertilsynet.no). Hvis du har en klage angående vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.no), jf. personvernerklæringen.

  13. PERSONOPPLYSNINGER

  13.1 Vi er opptatt av din personlige integritet, og det er viktig for oss å være åpne om hvordan vi behandler personopplysninger. Når du besøker nettsiden vår, handler i nettbutikken vår, kjøper billetter, årskort og andre kort, booker kurs, registrerer medlemskap eller kontakter oss på annen måte, samler vi inn personopplysninger om deg og andre besøkende ved våre lekeland m.m. I vår personvernerklæring («personvernerklæringen»), som er tilgjengelig i gjeldende versjon på https://www.leoslekeland.no/behandling-av-personopplysninger/, beskriver vi hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.

  14. ANSVARSBEGRENSNING

  14.1 Vi er ikke i noe tilfelle ansvarlig for uteblitt fortjeneste eller andre indirekte skader.
  14.2 Ansvar for tingskade omfatter ikke skade på klær eller annen eiendom som du har tatt med til lekelandet, med mindre vi har forårsaket skaden ved uaktsomhet.
  14.3 Vårt sammenlagte ansvar overfor deg med hensyn til et bestemt kjøp skal videre ikke overstige et beløp tilsvarende den totale verdien av kjøpet.
  14.4 De foregående ansvarsbegrensningene skal ikke gjelde a) ved skade som har blitt voldt forsettlig eller gjennom grov uaktsomhet, eller b) i den utstrekning gjeldende lov i salgslandet ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar.

  15. FORCE MAJEURE

  15.1 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser, skader, tap eller ulemper som forårsakes av omstendigheter utenfor vår kontroll. Som slike omstendigheter regnes for eksempel ny/endret lovgivning, krig, branner, oversvømmelser, avbrudd i arbeid, forbud, eksport- eller importrestriksjoner, sabotasje, dårlige transport- og værforhold eller uteblitt levering fra leverandører. Hvis en slik omstendighet hindrer oss i å oppfylle våre forpliktelser eller iverksette andre tiltak, kan oppfyllelsen av forpliktelsen utsettes til hindringen har opphørt. Vi skal i slike tilfeller informere deg uten opphold. Hvis en slik omstendighet vanskeliggjør oppfyllelse av våre forpliktelser i mer enn to (2) måneder i strekk, har både du og vi rett til å heve kjøpet.

  16. ENDRINGER I VILKÅRENE

  16.1 Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen, og vil publisere den nyeste versjonen på www.leoslekland.no/vilkar. Den versjonen av disse vilkårene som gjaldt da du foretok kjøpet, skal imidlertid alltid gjelde for dette kjøpet, selv om vi i ettertid skulle ha endret vilkårene.

  17. LOVVALG OG TVISTELØSNING

  17.1 Disse vilkårene er underlagt gjeldende lov i salgslandet.
  17.2 Enhver tvist mellom deg og oss skal avgjøres av kompetent domstol i salgslandet.

   

  Sist oppdatert 08.01.2024