• Lekeregler

  For å gjøre besøket deres så trivelig og morsomt som mulig har vi noen enkle regler.

  • All lek skjer på eget ansvar. Det er de voksne sitt ansvar å informere om våre lekeregler før barna begynner å leke.
  • Alle barn må ha en voksen med seg under hele.besøket som har ansvar for dem.
  • For at barna ikke skal skade seg selv eller andre, er det ikke tillatt å ha skarpe gjenstander på seg.
  • Alt utstyr hos Leo’s er spesialdesignet for barn og barnssikkerhet. Dette betyr at enkelte attraksjoner og lekeområder kan være trange eller lave og voksne bør derfor være ekstra forsiktige.
  • Medbrakt mat og drikke er ikke tillatt.
  • Mat, godteri, tyggis, snacks m.m. inntas i vår flotte kafé, ikke i lekeapparatene.
  • Leo’s Lekeland har ikke ansvar for klær, verdisaker og sko.
  • Personalet har rett til å bortvise barn eller voksne som setter andres sikkerhet i fare eller ikke følger våre regler og instrukser.

  Hold strømpene på!
  I mitt lekeland har alle strømper på seg utenom Leo, for han er jo en løve. Kjøp gjerne de fine strømpene i Leo’s shop. Vi fraråder bruk av nylonstrømper pga. glatt gulv.