Sikkerhet på Leos

 

Sikkerhet har høyeste prioritet for oss på Leos. Derfor gjennomfører vi jevnlig systematiske og dokumenterte sikkerhetskontroller. Personalet vårt har klare rutiner for sikkerhetsarbeidet. Les gjerne mer om rutinene våre:

 

Daglig

Hver dag går vi rundt i lekelandet for å kontrollere og dokumentere attraksjonene våre. Prosessen er nøye utformet, og hver kontroll av alle attraksjoner logges med en QR-leser. Til daglig er det alltid en brannansvarlig til stede. Vi har også en skiftleder som har ansvar for at det gås sikkerhetsrunder i lekelandet. Hver dag kontrollerer vi:

 • At alle attraksjoner er trygge (dokumenteres med QR-kode)
 • At det er frie rømningsveier inne og ute
 • At nødbelysningen fungerer
 • At skilting av rømningsveier fungerer

Ukevis

Hver uke kontrollerer og dokumenterer vi:

 • En dybdekontroll av lekeapparatene
 • At maskiner er hele og rene

Månedsvis

Hver måned kontrollerer og dokumenterer vi:

 • Dører
 • Frie rømningsveier inne og ute
 • Lamper og lysrør
 • Nødbelysning
 • Maskiner hele og rene
 • Ryddig rundt bygningen
 • Skilting av rømningsveier er hele og på plass
 • Bandasjer/førstehjelp
 • Automatisk brannalarm

Kvartalsvis

Hvert kvartal kontrollerer vi også den automatiske brannalarmen.

Årlig

Hvert år gjennomfører vi en befaring med en ekstern, uavhengig befaringsperson som utreder sikkerheten i henhold til EN1176, og hjelper oss å identifisere, forebygge og eliminere potensielle farer. Hvert år kontrollerer vi også:

 • Funksjon av overfallsalarm og alarmtilkobling
 • Håndbrannslokker
 • Funksjon av innbruddsalarm
 • Revisjonsbefaring av brannalarm
 • Opplæring i nødsituasjoner
 • Praktisk brannopplæring med barn


Brann

Personalet vårt læres opp i brannsikkerhet, dvs hvordan evakuering skal foregå på lekelandet. Alle lekeland har evakueringsøvelse en gang i året. Funksjonaliteten til brannalarmen testes regelmessig. Vi gjennomfører også en årlig brannopplæring, der personalet lærer seg å håndtere brannslokking og evakuering. Vi har også årlig opplæring i hjerte- og lungeredning.