Vilkår for medlemskap

Ved å melde deg inn i Leo’s Family og gi oss din e-postadresse og telefonnummer, godkjenner du vilkårene nedenfor.

 

Medlemskap/konto

Medlemskapet er personlig, gratis og har en aldersgrense på 18 år.
Medlemmene har mulighet til å knytte opp barn mot sin egen konto i Leo’s Family. All kommunikasjon skjer med deg som foresatt.

 

Vilkår og gyldighet

Leo’s forbeholder seg retten til å foreta endringer i vilkårene for Leo’s medlemsklubb. Endringen trer i kraft i forbindelse med at den blir kommunisert på www.leoslekland.no/vilkar, der de siste vilkårene alltid er å finne. Medlemskapet kan når som helst sies opp av medlemmene. Leo’s har rett til å inndra eller avslutte medlemskapet i Leo’s Family hvis vi finner det berettiget ved mistanke om ikke tillatt bruk eller misbruk av tjenestene våre. For å si opp medlemskapet, sender du en e-post til Leo’s medlemsservice (customer-service@leoslekeland.no).

 

Personopplysninger

Lek och rörelse Holding i Luleå AB, org.nr. SE 556700-1473, Köpmangatan 46, 972 33 Luleå, Sverige, telefon: +46 (0)920-52 60 60, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som du som kunde oppgir til Leo’s.

Når du melder deg inn i Leo’s Family og gir oss din e-postadresse og telefonnummer, samtykker du i at vi lagrer personopplysningene dine.

Vår behandling av personopplysningene dine skjer på grunnlag av det avtaleforholdet som oppstår når du blir medlem i Leo’s Lekeland.

Som medlem godkjenner du også at opplysninger om kjøp som skjer via Leo’s nettside lagres og behandles.

Vi lagrer og bruker opplysningene dine for å kunne gi deg den servicen du forventer, f.eks. informasjon i forbindelse med selskapsbestillinger, og for ellers å kunne gi deg god service. Vi lagrer også opplysningene dine for å gi deg tilbud.
Hvis du ikke ønsker tilbud fra Leo’s Family, er det enkelt å avregistrere seg i utsendelsen.

Leo’s behandler personopplysningene sikkert og i henhold til personvernloven.

 

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til myndigheter i henhold til det som foreskrives ifølge loven, til eventuelle samarbeidspartnere som leverer støttetjenester, f.eks. IT-tjenester, til Leo’s, på den måten og i det omfanget som er nødvendig for at Leo’s skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor medlemmene, samt for markedsføringsformål.

Opplysningene lagres i maksimalt to (2) år etter at kundeforholdet har opphørt. Dersom regnskapsloven krever det, kan opplysningene lagres i opptil sju (7) år.

I henhold til GDPR har du en gang per kalenderår mulighet til å få gratis informasjon om vår behandling av opplysningene dine. Du kan når som helst be om korrigering av gale opplysninger, sletting av opplysningene eller flytting (dataportabilitet). Du gir oss beskjed om dette per e-post (medlemsservice) og ber om retting, sletting eller flytting. Du har også rett til å motsette deg at opplysningene dine blir brukt til direkte markedsføring.

 

Dersom du har spørsmål angående personopplysningene dine, sender du en e-post til customer-service@leoslekeland.no